Nå kan det søkes om liga-arrangementer

By Published On: 16. desember 2021

Seilsportsligaen går inn i sin 6. sesong. Ligadatoene for 2022 er fastlagt, men det er fortsatt mulig å søke om å være arrangør i 2022 – og i årene fremover.

 Datoene for Norsk Seilsportsliga 2022 er fastlagt. Likeså at stevne nummer to vil foregå i Bergen. Ut over det er det fortsatt mulig å søke om å være arrangør av et stevne.

Datoene 2022 er:

  • 7. og 8. mai (i Oslo)
  • 18. og 19. juni (i Bergen)
  • 27. og 28. august
  • 24. og 25. september

 – Det første stevnet i 2022 vil foregå i Oslo med Norges Seilforbund som part, men vi ønsker oss en medarrangør der, sier Magnus Hedemark, som er NSFs prosjektansvarlige for seilsportsligaen.

Stevne nummer to vil foregå i Bergen i forbindelse med Bergen Seilfestival. 

 – Sted for de to siste stevnene er ikke fastlagt ennå, så til dem ønsker vi oss søkere. Fristen er satt til 1. februar 2022.

Inn i en langsiktig rytme

Magnus Hedemark forteller at NSF også har åpnet for at seilforeningene nå kan søke om å være arrangør av ligastevner i årene som kommer – 2023, 2024 og så videre. I søknadsskjemaet som NSF har lagt ut, kan det nå søkes konkret på stevnene i 2023 og 2024.

– Vi ønsker å komme inn i en langsiktig rytme, og kanskje er det noen seilforeninger som for eksempel har et jubileum de vil feire om ett eller flere år? Eller de har et annet ønske om å ha et liga-arrangement i et spesielt år eller til et spesielt tidspunkt. Vi vil oppfordre foreningene til å rette blikket fremover og legge inn søknader på fremtidige liga-arrangement i årene som kommer.

Medieomtalte arrangementer

Seilsportsligaen er det mest medieomtalte regatta-arrangementet i Norge, og dermed også det mest synlige. Alle ligastevnene blir grundig dokumentert i form av bilder, film og direktesendinger i sosiale medier utført av profesjonelle fotografer og medhjelpere. NSF har et informasjonsopplegg ut mot landsdekkende og lokal presse knyttet til ligarundene, og etter hver sesong lages det en omfattende Race Report der hver arrangør har en entral plass.

–  Jeg vil si at seilsportsligaen er det samme som  – om ikke bedre enn – å arrangere et VM med tanke på hvilken standing det kan gis lokalt. Viktige verdier i det å arrangere et ligastevne er også at det å skape blest rundt egen seilforening og lag som skal seile på hjemmebane, sier Magnus Hedemark.

OPPMERKSOMHET: Et ligastevne er en god anledning til å skape oppmerksomhet om egen forening og sine samarbeidspartnere. FOTO: Trond R. Teigen.

Kan gi inntekter

Han mener dessuten at det kan være gode penger å tjene på et ligastevne om man klarer å skape et lokalt engasjement. 

– I den forbindelse er det viktig å være langsiktig og kunne bruke tid på å samle lokalt næringsliv i forkant av og under ligastevnet. Etter ligastevnet vil foreningen sitte igjen med med mye bilder og film som kan benyttes i lokalt marekedsarbeid og markedsføring mot nye seilere.  Seilsportsligaen sørger for fokus på foreningene i lokal og regional presse – og ut til hele det interesserte seil-Norge, sier Hedemark.

Ikke minst mener han ligastevner er aktuelle for alle de foreningene som har egne ligabåter. Foruten å kunne bruke dem til seiling og trening med egne seilere, vil de også kunne benyttes mot samarbeidspartnere og sponsorer hele sesongen – og, som han presiserer, ikke minst i forkant av et ligastevne.

– Dersom man planlegger langsiktig vil også ligabåtene som NSF benytter, kunne være tilgjengelige i forbindelse med et ligastevne, og da vil man jo virkelig kunne få til et arrangement med en trraktiv markedsverdi, sier Magnus Hedemark.

Til ungdommen

Den kanskje aller viktigste effekten av seilsportsligaen er at den har skapt et seriøst tilbud til seilere etter fylte 18–20 år som tidligere i stort monn har sluttet å seile. Det at man kan seile på et spennende nivå uten selv å eie en båt, har utvilsomt skapt et helt nytt perspektiv på hva seiling kan være i seil-Norge. 

 – At foreningene følger opp dette med å anskaffe båter og dermed skape et alternativt spor til den tradisjonelle seilingen som seilerne i foreningen kan følge, er utrolig gledelig, sier Magnus Hedemark.

UNGDOM: Ligaseiling har vokst frem som et attraktivt tilbud til en gruppe ungdommer og unge voksne som ellers ville ha forsvunnet ut av norsk seilsport. FOTO: Trond R. Teigen

Søknadskjema Arrangør Norsk Seilsportsliga

Seilforeninger som ønsker å arrangere ligastevne i 2022 bes fylle ut dette skjemaet innen 1. februar 2022.
Det er også mulighet for å søke for 2023 og 2024.
For å sikre en rask behandling er det viktig at skjemaet er fullstendig utfylt. Det er også en fordel at man har lest igjennom Ligamanualen før man søker: https://seilsportsligaen.no/wp-content/uploads/2021/11/Ligamanual-versjon-2022.pdf

Share This Post!