Disse reglene er viktige å merke seg

By Published On: 28. juni 2021

Mye er som før når seilsportsligaen nå endelig skal i gang igjen, men ikke alt. Noen regler er endret, og noen nye er kommet til. Dette bør du være obs på før årets ligasesong – så unngår laget ditt straffepoeng….

– Ja, det er kommet noen nye regler som alle bør være oppmerksomme på. Det gjelder både selve seilingen båt mot båt og noen formelle krav som er innført. Så det kan være lurt å gjennomgå de nye seilingsbestemmelsene som nå er lagt ut, godt. Da vil man kunne unngå overraskelser i form av straffepoeng, sier dommer Harald Sørensen, som her gir en gjennomgang av det viktigste.

– For det første er det kommet en ny versjon av kappseilingsreglene som gjelder fra i år av og frem til og med neste OL (ut 2024). De nye reglene inneholder ikke så mye nytt når det gjelder seilingen på vannet – det vil si fra regel 10 til 23 – men de inneholder noen nye maler for hvordan kunngjøringer (notice of race) og seilingsbestemmelsene skal bygges opp og hva de skal inneholde.

– De har rett og slett en mer logisk oppbygning når det gjelder rekkefølgen, men det er også kommet inn noen nye punkter, sier Harald Sørensen.

I år er det lov med VHF

I år vil det være lov å ha med en hånholdt VHF om bord.

– Det har vi tillatt av rent praktiske årsaker. Med VHF vil det være lettere å kunne kommunisere med deltagerne og på den måten spare tid. Tid er gjerne en knappetsfaktor under stevnene. Via VHF kan vi gi deltagerne beskjeder, og de vil for eksempel kunne melde fra om det er feil på båt og utstyr, fremfor bare å vise signalflagget som signaliserer dette.

Harald Sørensen understreker at det ikke er noe påbud om å ha med VHF, og at alle skal kunne få de samme beskjedene som før uten bruk av VHF. Det vil fortsatt også være seilernes ansvar å være i nærheten av komiteen for på den måten få med seg de beskjedene som blir gitt. Hensikten med VHF-en er å spare tid og gjøre arrangementet smidigere.

Appendix UF er noe nytt

Tidligere er seilsportsligaen blitt dømt etter det man kaller Appendix Q. Harald forklarer at dette er en variant av Addendum Q, som egentlig er lagd med hensyn til medaljeseilaser i mesterskap og OL, men som er tilpasset ligaseiling.

– Dette har ikke vært optimalt. Mye av det som står i dette regelverket, er ikke relevant for den type direktedømt seilas som vi driver med. Ettersom ligaseiling er blitt mer og mer utbredt internasjonalt i de senere årene, har World Sailing jobbet med et eget regelverk for direktedømt fleet-seiling. Dette regelverket er nylig sluppet i en testversjon og går under navnet Appendix UF (Umpired Fleet Racing). Seilsportsligaen vil ta i bruk dette regelverket allerede i år. Det har ikke stor praktisk betydning for seilerne, men det forenkler først og fremst regattaen arrangørmessig og gir større rom for tilpasninger.

VIKTIG Å KUNNE REGLENE: Det blir viktigere enn noen gang å kunne alle reglene som gjelder for seilsportsligaen. FOTO: Morten Jensen.

Unngå straffepoeng

Og så kommer Harald Sørensen til punktene som handler om straffepoeng. Før årets seilsportsliga er det lagd en oppdatert og ny tabell for årsaker til at man kan pådra seg straffepoeng om det oppstår skader på båtene. 

Den aller enkleste måten å unngå straffepoeng er at alle om bord har på seg like forening–bibber som viser hvilken seilforening man seiler for på en ensartet måte. Poengstraff for å unnlate å ha like bibber ble innført allerede i den siste ligarunden i Trondheim i 2019, og blir videreført i år.

En annen måte å unngå straff på, er å seile ansvarlig, for med det nye Appendix UF følger det også en mulighet for arrangørene å ilegge straffepoeng ved berøring mellom to båter selv om det ikke har oppstått noen skade. Båtene det seiles med er lånte, og man ønsker at det skal seiles forsvarlig og med tilstrekkelig rom mellom båtene.

– Vi har derfor valgt å ta med denne muligheten for å gi straff i Appendix UF for seilsportsligaen, opplyser Harald.

Det betyr at det ved berøring vil kunne bli gitt ett straffepoeng – i tillegg til den straffen man måtte ha blitt idømt ute på banen i form av straffevendinger. Poengstraffen kan tildeles den parten som er skyld i berøringen – eller begge innvolverte parter – og det hele skjer uten høring.

– Ja, det kan idømmes ett straffepoeng til begge båtene uavhengig av hvilken båt som fikk vanlig straff av dommerne under seilasen.

Ny skade-tabell

Vedlegg C – Poengstraff ved materiell skade – i seilingsbestemmelsene er i år blitt enklere og klarere, og de sier i korthet følgende:

1 poeng straff: Skader det tar mindre enn 3 timer å reparere. Dette er typisk overflatiske skader som for eksempel kan fikses med polering. 

3 poengs straff: Skader det tar fra 3–5 timer å reparere. Dette er typisk ytre skader på skroget, der gelcoaten må repareres. 

5 poengs straff: Skader det tar mer enn 5 timer å reparere. For eksempel skade på skrog som går lenger inn enn gelcoat (hull).

Dommerne gjør en viktig jobb

Med andre ord – arrangørene av seilsportsligaen ønsker seg keen, men ansvarlig seiling, og de ønsker minimalt med skader på båter og utstyr. Skader som oppstår forsinker liga-arrangementene, og det forringer utstyret. Norges Seilforbunds prosjektleder for seilsportsligaen, Magnus Hedemark, ønsker alt som kan gi klarhet og tydelige retningslinjer velkommen. Ikke minst har han fått stor respekt for dommerne i den prosessen som har ledet frem til de nye reglene for seilsportsligaen:

– Jeg er veldig glad for den jobben dommerne gjør. Den er veldig omfattende. Dommerne er ikke bare noen som dukker opp på regattaer, sitter i juryen eller dømmer på banen. De oppdaterer seg, de planlegger regattaer, de er en del av det internasjonale miljøet, de påvirker og er kritiske, ja, dommerne er er veldig delaktige. Og det tror jeg er helt vitalt for norsk seilsport. Hvis ikke reglene er litt firkantet og blir fulgt opp, så tror jeg hele sporten vår ville ha blitt litt ullen. Jeg er for å ha klare regler og jeg har respekt for det dommerne holder på med, sier han.

For dem som ønsker en gjennomgang av de viktigste reglene man bør kjenne til som ligaseiler, holder dommer Karl Petter Haugen et regelkurs som webinar 6. juli kl 18:00. Du finner mer informasjon om webinaret her. Det kan det være smart å få med seg som en god oppfriskning bare dager før første ligarunde smeller igang.

Ja, endelig gjør den det!

Share This Post!