Ny logo knytter seilsportsligaen tettere til NSF

By Published On: 10. mai 2021

– Vi gleder oss til ta den nye seilsportsliga-logoen i bruk. Logoen understreker at seilsportsligaen nå er NSFs kommersielle spydspiss sammen med landslaget, sier Magnus Hedemark i SailLogic.

Etter 50 år med det samme visuelle uttrykket lanserte Norges Seilforbund i dag en ny visuell identitet og en ny logo. Samtidig fikk også seilsportsligaen en ny logo som er grafisk identisk med NSFs, men har andre farger.

– Den nye profilen er tilpasset dagens digitale og fysiske flater, og som skal gjøre NSF til et mer attraktivt sponsor­objekt, sier NSFs president, Guro Steine.

Norges Seilforbund er i NSFs tradisjonelle farger – rødt, hvitt og blått.

– Seilsportsligaens logo reflekterer fargene vi har merket ligabåtene med. Det at formen er den samme som NSFs logo, understreker tilknytningen seilsportsligaen har til NSF og at den spiller en viktig rolle for seilforbundet. Vi synes det er spennende at NSF lanserer denne nye, visuelle identiteten. Det er viktig både på lang og kort sikt, sier Magnus Hedemark.

– Av og til er det smart å fornye seg, rydde litt opp i det gamle og tilpasse seg nye markedsforhold. NSFs gamle, visuelle profil var over 15 år gammel siden den sist ble pusset på, og den er blitt veldig utvannet og har tatt mange ulike retninger i de siste årene. Det var blitt vanskelig å skape den helheten som vi mener er viktig for at seilforbundet skal være et profesjonelt og attraktivt sponsorobjekt, sier presidenten om bakgrunnen for endringen.

Magnus Hedemark forteller at alle deltagerne i årets seilsportsliga vil motta en piquet-skjorte fra Helly Hansen med den nye seilsportsliga-logoen på.

Et tangram er utgangspunktet

Den nye identiteten og den nye logoen er utarbeidet av Elire, som jobber med markeds- og sponsorarbeid for Norges Seilforbund. I utviklingen av en ny logo har det vært viktig for NSF å ta vare på forbundets stolte historie. Flere elementer fra den gamle logoen, som sirkelformen og fargene rødt, hvitt og blått, er derfor blitt videreført.

Seilsportsligaen sin nye logo

Den nye logoen og profilen er bygd opp rundt et såkalt tangram.

– Et tangram er et slags puslespill, som består av trekant-brikker som kan legges sammen til mange ulike figurer. I den nye identiteten er de satt sammen for å uttrykke seilforbundets verdier: seilglede, fellesskap, ansvarlighet og toleranse, forklarer Celin Huseby i Elire.

Selve logoen består av én stor trekant, som ved hjelp av fem enkelttrekanter visualiserer en seilbåt, som igjen er omsluttet av en sirkel. Hovedfargene er som i den gamle NSF-logoen; rødt, hvitt og blått.

– Tanken bak de ulike trekant-brikkenes størrelse i tangrammet er at det skal representere alle de forskjellige elementene som utgjør forbundet og seilsportens univers, slik som medlemmer, seilforeninger, klasseklubber, seilkretser og ikke minst de mange ulike seilkategoriene. Brikkene er også av forskjellige størrelser for å vise at NSF er inkluderende, står for ulikhet og mangfold – og at alle er like viktige for forbundet. Den blå sirkelen omslutter tangrammet og symboliserer ansvar og trygghet, forklarer Huseby.

I tillegg til den nye logoen er det utviklet et omfattende visuelt og grafisk program som definerer bruk av farger, former og skrifttyper som Norges Seilforbund skal anvende i all sin kommunikasjon for å fremstå som en seriøs og attraktiv merkevare og samarbeidspartner.

Ny identitet skal gi inntekter

– Det er et prioritert område for NSF å skaffe flere sponsorer og dermed mer frie midler til forbundet som kan benyttes til å videreutvikle seilingen i Norge – både når det gjelder topp og bredde, sier Guro Steine.

Hun forteller at det er blitt lagt ned et betydelig og målrettet markedsarbeid i 2020 og 2021, og at dette har vist at potensielle partnere ønsker å samarbeide med organisasjoner som kommuniserer profesjonelt og har et moderne, helhetlig uttrykk som de kan identifisere seg med. 

– En ny visuell profil tilpasset dagens digitale og fysiske flater, vil bidra til å gjøre NSF til et mer attraktivt sponsorobjekt og sørge for at NSF kan levere godt og som forventet på sin del av de nye sponsoravtalene, svarer Guro Steine på spørsmålet om hvorfor det har vært nødvendig å fornye NSFs visuelle identitet.

– Med en ny profil får vi også mulighet til å samle ulike aktiviteter, initiativ og «eiendeler» som hører til forbundet, men som i dag fremstår med ulike profiler, under en felles paraply. 

Hun sikter da til eksempelvis landslaget, seilsportsligaen, norgesmesterskapene, NSFs miljøengasjement og kompetansehevingsprogram.

– Alt dette er aktiviteter eller «eiendeler» det kan være interessant for samarbeidspartnere å identifisere seg med og sponse, og da er det viktig at man tydelig ser at dette er en del av NSF. Den nye profilen og logoen uttrykker at NSF er moderne og fremtidsrettet, og at vi omfavner alle deler av seiling, sier hun.

Moderniseringen er begynt

Innføringen av NSFs nye, visuelle identitet begynner i dag og vil i praksis skje gradivis. De første som er i ferd med å bli utstyrt med den nye identiteten, er landslagsseilerne.

LANDSLAGET: Først ut i ny drakt vil bli det norske landslaget i seiling. Fra venstre: Line Flem Høst, Helene Næss, Marie Rønningen og president Guro Steine.
[Foto: Trond R. Teigen]

– Slik må det nesten bli i en organisasjon som har begrensete ressurser og som er preget av frivillighet. Å endre logoer på nettsider, kommunikasjonsmateriell, klær, utstyr, båter og alt annet er omfattende, men vi håper å gjennomføre dette så snart som kapasitet og midler rekker, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Og når det kommer til kostnadene knyttet til endringen, sier NSFs president:

– Betydelige kostnader er ofte forbundet med en fornyelse av logoer og visuelle profiler, men vi har vært heldige og har fått dette som en del av det arbeidet Elire gjør for å skaffe nye sponsorer til forbundet. Resultater av dette arbeidet begynner vi allerede å se i form av nye sponsorkontrakter og flere spennende samtaler som nå pågår.

Den gamle historien

Den gamle logoen som har fulgt Norges Seilforbund i dets nå drøye 50-årige historie, oppstod på følgende måte i 1972 under Frederik Horns presidentperiode, ifølge NSFs jubileumsbok «Seiling i Norge»:

Frederik Horns effektive og lite byråkratiske lederstil kommer blant annet godt frem ved valget av NSFs emblem. Horn fant ingen grunn til å gå bredt ut for å finne en leverandør av det nye emblemet, men tok isteden kontakt med sin venn Bjørn Ulleberg, som var direktør ved Oslo Plisséfabrikk. Ulleberg kom opp med tre alternative forslag, alle med en stilisert seilbåt med spinnakeren i nasjonalfarger og forbundets initialer. Horn gikk til sønnen Haakon og spurte hvilket av dem han likte best. 

– Egentlig ingen av dem, svarte Haakon. 

– Det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte hvilket du likte best, gjentok faren. 

Haakon plukket ut ett, og det er emblemet som fremdeles benyttes.

Men som nå altså er erstattet med ikke bare et nytt emblem, men en helt ny visuell identitet for Norges Seilforbund.

Share This Post!