Appellsak 1 om lagdrakter i SSL behandlet

By Published On: 6. september 2019

Norges Seilforbunds appellutvalg har behandlet appelsak 1 fra Seilsportsligarunde 3. i Arendal. 

Appell om lagdrakter

Appellen fra seilsportsligaen kommer fra Tønsberg Seilforening. Laget til Tønsberg fikk straff i første dags seilaser i den 3. serierunden i Arendal for ikke å ha brukt de reglementerte lagdraktene, bibbene, som kunngjøringen og seilingsbestemmelsene for seilsportsligaen foreskriver. Straffen gjorde sitt til at Åsgårdstrand ble rundevinnere i stedet for Tønsberg Seilforening. Appellen går på prosedyrefeil og uklarheter i bestemmelsene.

Konklusjon fra appellkomiteen

Appellen fra seilsportsligaen kommer fra Tønsberg Seilforening ble avvist på formelt grunnlag, da laget fra Tønsberg Seilforening ikke hadde appellrett. Appellkomiteen påpeker likevel en feil fra regattakomiteen som ikke hadde anledning til å forverre en båts score slik seilingsbestemmelsene var formulert.

Videre gjør appellkomiteen det klart at regattakomiteen fortsatt har anledning til å rette sin feil

Les hele besluttningen her.

Regattakomiteen endrer resultatene

Regattasjef Magnus Hedmark tar avgjørelsen av appellen til etterretning, og forteller at han er forpliktet til å endre resultatene nå som han er blitt oppmerksom på feilen. Han benytter også anledningen til å fortelle at seilingsbestemmelsene er justert i forkant av ligafinalen til helgen, slik at regattakomiteen heretter vil kunne ilegge slike straffer, slik intensjonen hele tiden har vært.

Mer informasjon også om finalen i Trondhjem på SSL sin FB-side.

Share This Post!